Jak stavíme

Hrubá stavba je vyrobena v kryté hale a na základovou desku smontována jeřábem. Realizace stavby je díky tomuto postupu rychlejší než u jiných staveb, jelikož výroba panelů v hale může probíhat zároveň při realizaci a zraní základové desky. Montáž domu na základovou desku trvá včetně záklopu střechy a montáže oken zhruba týden, čímž jsou dřevěné konstrukce maximálně chráněny před povětrnostními vlivy. Po dokončení střechy probíhá zateplení fasády, úprava vnitřních povrchů, instalace technologií a dovybavení domu. Celková doba výstavby včetně základové desky trvá zhruba 3 – 4 měsíce dle složitosti domu a technologických požadavků zákazníka.

Použité konstrukce a materiály

Střecha

Realizujeme všechny běžné typy střech. V případě šikmých střech používáme jako krytinu standardně betonové tašky u plochých a pultových pak povlakovou PVC izolaci. Tepelnou izolaci tvoří kamenná vlna v tloušťce 320 mm, která zaručí splnění doporučené normové hodnoty součinitele prostupu tepla pro pasivní domy.

Strop

Stropy realizujeme z masivních dřevěných stropních panelů v plné ploše o tloušťce 160 mm (nebo dle statického výpočtu). Tato konstrukce je ve srovnání s klasickým trámovým stropem dražší, odstraňuje však akustické nedostatky dřevostavby a přibližuje se tak z tohoto hlediska stropům betónovým. Ve spojení s certifikovanou skladbou podlahy Rigips splňujeme s rezervou normové akustické požadavky. Plošná konstrukce zároveň stavbu příčně ztužuje. Zastupuje tak funkci železobetonových věnců.

Okna

V našich skladbách používáme okna od českého výrobce TERMOLUX s.r.o., který na trhu působí již od roku 1991. Používáme plastová okna se sedmikomorovým profilem, zasklená trojsklem, která zajistí parametry odpovídající pasivnímu domu.

Obvodový panel

Difuzně uzavřené obvodové panely tloušťky 431 mm jsou vyrobeny z dřevěných hoblovaných KVH profilů 140 x 60 mm, opláštěny konstrukční sádrovou deskou RigiStabil. Z interiéru je panel opatřen předstěrou tl. 60 mm pro vedení instalací. Po montáži jsou panely opláštěny zateplovacím systémem s EPS70 tl. 200 mm. Součinitel prostupu tepla U=0,12 W/m2K odpovídá nejpřísnější doporučené normové hodnotě pro pasivní domy. Skladba obvodových panelů odpovídá certifikované konstrukci Rigips.

Základy

V případě rovinatých pozemků používáme plovoucí základovou desku (viz.obrázek), která je dnešních technologií nejvýhodnější z tepelně technického hlediska. U svažitých pozemků realizujeme klasické základy zateplených betonových pasů.

Skladby a konstrukce

Základová konstrukce

Základová deska stavby je skutečným "základem" každého domu. Základ stavby je ta nejdůležitější část, na které závisí kvalita a zejména životnost Vašeho domu a proto budování základové desky se musí věnovat patřičná pozornost. Stavba základové desky vyžaduje technickou znalost a preciznost.
Při stavbě základové desky musí být brán v potaz především svažitost terénu a složení půdy – jak se chová v létě, jestli vysychá nebo se naopak snadno promáčí. Oko laika tyto faktory nedokáže zohlednit, a tak nejsou výjimkou případy, kdy deska stavěná svépomocí popraská (někdy již zakrátko po jejím vylití) nebo dům v průběhu let tzv. „cestuje“, což má velmi neblahý vliv na jeho konstrukci a tím i na bydlení. Nemáte-li potřebnou technologii, také těžko uhlídáte, aby byla deska rovná a všechny rohy svíraly dokonalý pravý úhel.
Základová deska pro dřevostavby se dnes nijak neliší od základové desky pro zděné domy. Při ukotvování stěn k desce používáme speciální technologii, díky které nedochází k narušení hydroizolace, popř. protiradonové izolace.

Základová konstrukce se vzduchovou mezerou

 

Plovoucí základová deska

 

Svislé obvodové a vnitřní stěny,stropní a střešní konstrukce

 

Skladba vnější stěny

 

Skladba vnitřní stěny

 

Skladba stropu

 

Skladba pultové střechy

 

Skladba šikmé střechy

 

Přehled použitých materiálů sendvičové konstrukce

KVH konstrukční hranol 140 x 60 mm – dodavatel  Rettenmeier, Německo

Název KVH je zkratkou německého slova Konstruktionsvollholz, které lze přeložit jako konstrukční stavební dřevo. Jedná se o sušený, hoblovaný hranol, který je vyráběn podle přesně stanovených norem. KVH hranoly se vyrábí nejčastěji ze smrkového řeziva. Výroba KVH probíhá vysušením řeziva na vlhkost 15 % s 3% tolerancí a dále je řezivo hoblováno na přesný rozměr. Z vysušených a ohoblovaných hranolů je nutné vyřezat vady (místa po vypadlých sucích, rozpraskané části hranolu a jiné), aby výrobek splnil předepsanou normovou kvalitu. Pro jednotlivé konstrukční hranoly nebo lamely je vybráno středová část kmene, přičemž podélný řez je veden středem nebo poblíž středu. Na části řeziva, které již nepřípustné vady neobsahují, jsou z čela hranolu vyfrézovány zubové spoje (tzv. cinky), do kterých se nanese lepidlo a pomocí nichž, jsou jednotlivé kusy k sobě tlakem slepeny. Tímto postupem vznikne vysušený, hoblovaný hranol vysoké jakosti v délkách, které nejsou omezeny délkou kulatiny. Nejčastěji se kvůli transportu vyrábí KVH hranoly v délkách 13 m. Pevnostní třída je u KVH hranolů nejčastěji C 24 (pevnost v ohybu = 24 MPa).
Oblast použití: Nosná rámová konstrukce

Naturoll 035  tl. 140 mm - dodavatel  Knaufinsulation, Německo

 NATUROLL 035 je tepelná izolace z minerální vlny dodávaná ve formě rolí. Technologie
pojení ECOSE® využívá pojivo na rostlinné bázi a dodává minerální vlně typickou hnědou
barvu. Vlastnosti a formát jsou optimalizovány pro použití v rámových konstrukcích obvodových
plášťů dřevostaveb. Izolace je v celém průřezu hydrofobizovaná.
Izolační rohože vynikají zejména vysokou úrovní pružné deformovatelnosti se schopností
ideálně vyplnit dutinu v konstrukci (nedegraduje!). Byly vyvinuty pro zateplování dřevěných rámových konstrukcí dřevostaveb. Jejich vlastností zároveň významně přispívají k omezení šíření hluku
stavebními konstrukcemi.
Tepelně izolační vlastnosti
Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,035 W/m·K.

Požární odolnost
Minerální izolace je nehořlavá, třída reakce na oheň A1.

 Zvuková pohltivost
Otevřená struktura vysoce pružné minerální vlny přispívá vždy k zvýšení neprůzvučnosti stavební konstrukce.
Nízký difúzní odpor
Difúzní odpor minerální vlny NATUROLL 035 se blíží difúznímu odporu vzduchu.
Výhodyy

 • Velmi dobrá tepelná izolace
 • Formátovaná pro dřevostavby
 • Umožňuje rychlou montáž bez prořezu
 • Vysoká pružnost vlny
 • Drží v konstrukci rámu bez nutnosti dodatečné fixace
 • Díky technologii ECOSE® bez formaldehydu,nižší prašnost a je příjemnější na dotek

Oblast použití:
– Zateplení rámových konstrukcí dřevostaveb
– Šikmé střechy dřevostaveb
– Veškeré rozměrově odpovídající rámové konstrukce

 

Naturboard IPB 037 tl. 80 mm - dodavatel  Knaufinsulation, Německo

Minerálně vláknitý izolační materiál ze skelné minerální vlny s ECOSE® Technology,
ve formě desek. Výrobek má přizpůsobené rozměry pro snadnou aplikaci do vnitřních
dělících stěn dřevostaveb.

Tepelně izolační vlastnosti
Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,037 W/m·K.
Požární odolnost
Minerální izolace je nehořlavá, třída reakce na oheň A1.
Výhody

 • nadstandardní tepelně izolační vlastnosti
 • přizpůsobené rozměry konstrukci
 • snadná a lehká manipulace
 • pružná a zároveň tuhá
 • velmi dobře drží svůj tvar, ideálně vyplňuje daný prostor
 • v celém průřezu nadstandardně hydrofobizován
 • výhody vyplývající z ECOSE® Technology: příjemnější na dotyk, méně prašná, bez zápachu, snadno se řeže

 

Oblast použití:
Naturboard IPB 037 je určen jako tepelná, akustická a protipožární výplň vnitřních dělících stěn dřevostaveb. Desky mají přizpůsobené rozměry pro danou aplikaci. Pro své tepelně izolační vlastnosti je vhodný pro všechny typy dřevostaveb.

Konstrukční deska RigiStabil (DFRIEH2)-dodavatel Rigips Saint-Gobain, Mělník - Česká Republika

Konstrukční desky RigiStabil se vyznačují vysokou ohybovou pevností a zvýšenou povrchovou
tvrdostí, která je předurčuje k použití v podmínkách, kde mohou být vystaveny náročnému mechanickému namáhání. Zkouškami byla prokázána využitelnost do staticky zatížených nosných rámových konstrukcí stěn, a to jak pro namáhání svislé, tak pro přenášení vodorovných zatížení.

Výhody

 • Pevná, odolná, snadno manipulovatelná
 • K použití i v prostorách se zvýšenou vlhkostí a s požadavky na vyšší požární odolnost
 • Určená pro zavěšování těžších předmětů – spolehlivě unese konzolově až 80 kg (např. kuchyňskou závěsnou linku, skříňky apod.)
 • Určená do nosných i nenosných konstrukcí nejen v dřevostavbách
 • Vhodná pro příčky, předstěny, podhledy a podkroví na dřevěných latích i kovových profilech
 • Lze ji využít i ve vnějším prostředí

Oblast použití: K oboustrannému opláštění rámových nosných a nenosných konstrukcí

DELTA-DAWI GP žlutá - dodavatel  Dörken, Německo

 
Robustní vzduchotěsná a parotěsná zábrana ze speciálního polyetylénu spolehlivě bránící vzniku kondenzace a prostupu vodní páry.
Parotěsná zábrana DELTA-DAWI GP se v přesazích slepuje kombinací AIRSTOP Flex lepící páskou a AIRSTOP Sprint těsnící a lepící hmotou. Na přiléhající stavební konstrukce, jako jsou štítové stěny, pozednici, komínové těleso, ukončení  otvorových výplní apod. se fólie na hladkých podkladech vzduchotěsně zakončuje pomocí tmelu JUTAFOL Mastic.

Oblast použití: Ochrana konstrukcí před vlhkem z interiéru a příčným prouděním vzduchu. Tím vzniká tzv. vzduchotěsná obálka domu.

Plastová okna a dveře TERMOLUX

            Generálním dodavatelem pro naše moderní dřevostavby je česká výrobní společnost TERMOLUX, s.r.o., založená v červnu roku 1991 ve Valašském Meziříčí. Ihned po založení se firma věnovala vybudování výrobního závodu na vlastních pozemcích v průmyslové okrajové části města. Výstavba a montáž technologie byla ukončena v závěru roku 1991 a od ledna 1992 byl zahájen provoz. Od roku 1999 má firma zavedený a certifikovaný systém jakosti podle ISO 9001.
Pouze dvě společnosti v České republice vyrábí vlastní plastové okenní profily a firma TERMOLUX je jednou z nich! Zaručuje kvalitu svých výrobků certifikovaných státní zkušebnou, vyráběných z čistých materiálů a nikoliv z recyklátů. Vlastní výroba oken a dveří je výrobou zcela výhradně zakázkovou. Na extruzních (vytlačovacích) linkách jsou vyráběny profily z houževnatého PVC pro výrobu plastových oken a dveří.
Plastová okna TERMOLUX jsou dodávána v sedmikomorovém profilu v dokonalé povrchové úpravě z vysoce kvalitních materiálů, zajišťujících dlouhodobou životnost při běžném používání. Zasklení oken je provedeno izolačními trojskly. Plastová okna a balkónové dveře jsou opatřena celoobvodovým bezpečnostním kováním Winkhaus activ Pilot. Kování umožňuje zajištění křídla v rámu po celém obvodu v několika bodech (pomocí uzávěrů na křídle okna), které zapadají do protikusů umístěných na rámu. Celý mechanizmus kování je ovládán jednou klikou umístěnou na křídle okna.